Unser Team im Überblick

Michael Domann

Michael Domann

Fahrschulleiter Prokurist BKF Weiterbildung Fahrlehrer der Klassen A, BE, CE, DE Tel. +49 (0)4321 - 3009 - 731 domann@svg-fs-nord.de

Bernd Petzke

Bernd Petzke

Fahrlehrer der Klassen A, BE, CE, DE & BKF Weiterbildung Tel. +49 (0)4321 - 3009 - 730 Mobil 01723297546 b.petzke@svg-sh.de

Bettina Sünkel

Bettina Sünkel

Fahrschul Büro BKF Weiterbildung Tel. +49 (0)4321 - 3009 - 730 b.suenkel@svg-sh.de

Heike Valentin

Heike Valentin

Orga Service BKF Weiterbildung Tel. +49 (0)4321 - 3009 - 19 h.valentin@svg-fs-nord.de

Marcel Biewald

Marcel Biewald

Fahrlehrer der Klassen A, BE Tel. +49 (0)4321 – 3009 – 730 info@svg-fs-nord.de

Dirk Hardwig

Dirk Hardwig

Fahrlehrer der Klassen A, BE, CE Tel. +49 (0)4321-3009-730 info@svg-fs-nord.de

Benjamin King

Benjamin King

Fahrlehrer der Klassen BE, CE Tel. +49 (0)4321-3009-730 info@svg-fs-nord.de

Karl-Heinz Kahl

Karl-Heinz Kahl

Fahrlehrer der Klassen A, BE, CE, DE Tel. +49 (0) 4321 – 730 info@svg-fs-nord.de

Ulrich Zander

Ulrich Zander

Fahrlehrer der Klassen B, BE Tel. +49 (0) 4321 – 730 info@svg-fs-nord.de

Hauptgeschäftsstelle

Ilsahl 1

24536 Neumünster

Tel.: 04321 / 3009-19

Fax 04321 / 3009-733

info@svg-fs-nord.de

Zweigstelle

Leibnizstraße 5

24568 Kaltenkirchen

Tel.: 04191 / 9912806

Fax: 04191 / 9912809

info@svg-fs-nord.de

© 2015 SVG Fahrschule Nord GmbH - Impressum | Datenschutzerklärung